@ SlammJammRadio All Right Reserved
Welkom op de SlammJammRadio-chat Door op de knop inloggen te klikken gaat u akkoord met de volgende punten: Uw gesprekken worden opgeslagen op onze servers; U te gast bent op SlammJammRadio-chat; U uw mede chatters met respect behandeld ; U op elk moment toegang tot de chat van SlammJamm kan worden ontzegd door een Admin of moderator, met of zonder reden; U geweigerd kan worden uit onze chat door de eigenaar of een Admin of moderator (Eventueel zonder reden op te geven); U de regels zult respecteren en naleven. Worden deze regels niet nageleefd dan hebben wij het recht om u hier direct ( in uw privé ) aan te spreken. Ook mogen wij u naderhand nog waarschuwen, dan wel niet met een permanente ban Zou u het welke manier dan ook oneens zijn met een ban stuur dan een email naar : slammjammradio@hotmail.nl met de datum en tijd van de ban Als u het niet eens bent met deze punten verzoeken wij u de chat room niet binnen te gaan. Alle gesprekken op SlammJammRadio-chat worden opgeslagen. Deze gesprekken staan veilig opgeslagen op onze server en zullen alleen overhandigd worden aan overheidsinstanties als u een strafbaar feit begaat op de SlammJammRadio-chat. Het is verboden om: - Te flooden, spammen en/of hacken - Andere gebruikers lastig te vallen - Te discrimineren of nationaalsocialisme/racisme te uiten - Te adverteren - Illegaal verkregen materiaal te verspreiden. Denk hierbij - aan Torrents, Nieuwsgroepen of enige vorm van materiaal - waarover u geen recht bezit deze te distribueren - Bans, in welke vorm dan ook, te omzeilen - De chat van SlammJamm te misbruiken, op welke wijze - dan ook. - - De beheerders van de SlammJamm chat doen dit helemaal vrijwillig, zij zullen - dus niet altijd aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld werken, - of hun vrije tijd aan andere dingen besteden. Zo genoeg gezeurd nu is het tijd op te chatten Groetjes het SlammJammRadio team
Kom met je eigen naam in de chat anders volgt er een kick